SOS Aktuellt

SOS Aktuellt är en tidning för oss alla med funktionsvariationer. Tidningen ges ut av SAMS - Samarbetsforbundet kring funktionshinder rf.

Utgivare
SAMS - Samarbetsforbundet kring funktionshinder rf
Redaktionens adress
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
E-post
redaktion@sosaktuellt.fi
Chefredaktör/ redaktör
Daniela Andersson
Webbplats

Antal nr/år
4/år
Upplaga
4800
Prenumerationspris
Medlemsförmån. 15e/år för övriga.

HUVUDMAN
FINANSIÄR