Barnavännen

Barnavännen är en kristen barntidskrift som i mer än hundra år har utgetts av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Barnavännen utkommer med åtta nummer per år. Varje nummer innehåller bibeltexter, berättelser, pysseluppgifter och tävlingar.

Utgivare
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
Redaktionens adress
Korsholmsesplanaden 2
65100 VASA
E-post
barnavannen@slef.fi
Telefon
050 400 9135
Chefredaktör/ redaktör
Malena Ahlskog

Antal nr/år
8
Upplaga
2000
Prenumerationspris
24 euro