Barnavännen

Barnavännen är en kristen barntidskrift som i mer än 100 år har utgetts av Evangeliföreningen. Barnavännen utkommer med 8 nummer per år. Varje nummer innehåller bibeltexter, berättelser, pysseluppgifter och tävlingar.

Utgivare
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)
Redaktionens adress
Korsholmsesplanaden 2, 65100 VASA
E-post
barnavannen@slef.fi
Telefon
050-559 1303
Chefredaktör/ redaktör
Malena Ahlskog

Antal nr/år
8
Upplaga
2000
Prenumerationspris
24 euro (18 euro för grupp-prenumerationer)

HUVUDMAN
FINANSIÄR