Elvismagasinet

Svenskspråkig e-tidning för alla Elvisfans i de nordiska länderna. Utkommer varannan månad med cirka 50 sidor nyheter, nostalgi, recensioner, kåserier mm. Helt gratis medlemskap i den officiella Elvis fanklubben (godkänd av Graceland/Elvis Presley Enterprises) vilket berättigar till gratistidningens tidigare och kommande utgåvor. Elvis i Norden/Elvismagasinet samarbetar med den finska klubben The Official Elvis Presley Fan Club of Finland och deras tidning Elvari.

Utgivare
Elvis i Norden
Redaktionens adress
Rågåkersvägen 1B, 65610 Korsholm, Finland
E-post
elvismagasinet@elvis.ax
Telefon
0400127888
Chefredaktör/ redaktör
Mikael Elvis Ahlgren

Antal nr/år
6
Upplaga
500
Prenumerationspris
Medlemsförmån