UF-tidningen

Tidskriften riktar sig i första hand till ungdomsföreningsrörelsen och innehåller aktuella ärenden från FSU och dess medlemsförbund samt andra tillhörande föreningar.

Utgivare
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Redaktionens adress
FSU, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.
E-post
fsu@fsu.fi
Telefon
0505014146
Chefredaktör/ redaktör
Kim Österman och Sofia Wegelius
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
400
Prenumerationspris
gratis, medlemsförmån
Läs tidskriften här