Lätta bladet

Lätta bladet är en tidskrift som skriver på lätt svenska. Lätta bladet skriver kort och lättfattligt om händelser i Finland och andra länder, om sport, kultur och underhållning.

Varje nummer innehåller också en intressant personintervju. Lätta bladet hette tidigare LL-Bladet. Lätta bladet riktar sig till alla som vill läsa om aktuella ämnen på lätt svenska.


Utgivare
FDUV
Redaktionens adress
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
E-post
lattabladet@ll-center.fi
Telefon
0401633949
Chefredaktör/ redaktör
Maria Österlund
Webbplats

Antal nr/år
8
Upplaga
600 + webb
Prenumerationspris
26 euro