Liv & Spänst

Nordens äldsta gymnastiktidning, har utkommit sedan 1942. Tidningen riktar sig till alla vänner av gymnastik. Tidningen refererar det som händer inom gymnastiken i Svenskfinland.

Utgivare
Finlands Svenska Gymnastikförbund
Redaktionens adress
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors
E-post
fsg@idrott.fi
Telefon
040-545 2260
Chefredaktör/ redaktör
Anna Jungner-Nordgren/Barbara Åkerberg
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
500-1000
Prenumerationspris
25 euro/år

HUVUDMAN
FINANSIÄR