Liv & Spänst

Nordens äldsta gymnastiktidning som utkommit sedan 1942. Tidningen riktar sig till alla vänner av gymnastik och fokuserar i synnerhet på det som händer inom gymnastiken i Svenskfinland.

Utgivare
Finlands Svenska Gymnastikförbund
Redaktionens adress
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors
E-post
fsg@idrott.fi
Telefon
050-3813346
Chefredaktör/ redaktör
Anna Jungner-Nordgren/Elin Blomqvist
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
5000-1000
Prenumerationspris
25 €