Accord

Tidskrift sedan 2003 för alla dragspelsintresserade

Utgivare
Svenska Dragspelsförbundet i Finland r.f.
Redaktionens adress
℅ Tallvägen 6 A 6, 22150 Jomala
E-post
leif.finnas@pp.malax.fi
Telefon
050-525 2513
Chefredaktör/ redaktör
Leif Finnäs
Webbplats

Antal nr/år
3
Upplaga
ca 250
Prenumerationspris
20 € (medlemsförmån)

HUVUDMAN
FINANSIÄR