Livet

En kristen månadstidning för folk mitt i livet. Livsnära, ärlig, nyfiken, aktuell, tidlös, modig, upplysande, andlig vägledare. Tidningen ges ut av de svenskspråkiga pingstförsamlingarna i Finland.

Utgivare
Finlands svenska Pingstmission r.f
Redaktionens adress
Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad
E-post
edward@livet.fi
Telefon
0400-806646
Chefredaktör/ redaktör
Patrik Hellström/Edward Holmberg

Antal nr/år
10
Prenumerationspris
59 euro (medlemsförmån)

HUVUDMAN
FINANSIÄR