Fiolen min

Fiolen min är en tidskrift för medlemmar i Finlands svenska spelmansförbund r.f. Tidningen informerar om aktuella händelser och innehåller artiklar kring folkmusik, personporträtt, historiska tillbakablickar, skivrecensioner samt medlemmarnas egna berättelser. Tidningen riktar sig till alla som är intresserade av finlandssvensk folkmusik.

Utgivare
Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Redaktionens adress
Centrumvägen 3
65610 Korsholm
E-post
kansliet@spelmansforbundet.fi
Telefon
0500-560 209
Chefredaktör/ redaktör
Åsa Lillhannus/Simon Gripenberg

Antal nr/år
4
Upplaga
750
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR