Fiolen min

Fiolen min är en tidskrift för medlemmarna i Finlands svenska spelmansförbund r.f. Tidningen informerar om aktuella folkmusikhändelser och innehåller artiklar kring folkmusik, personporträtt, historiska tillbakablickar, skivrecensioner samt medlemmarnas egna berättelser. Tidningen riktar sig till alla som är intresserade av finlandssvensk folkmusik.

Utgivare
Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Redaktionens adress
Centrumvägen 3
65610 KORSHOLM
E-post
fiolenmin@spelmansforbundet.fi
Telefon
0500 560 209
Chefredaktör/ redaktör
Synnöve Svanström / Simon Gripenberg

Antal nr/år
4
Upplaga
600
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här