Gemenskap & påverkan

I GP kan du läsa intressanta personintervjuer, reportage och annat aktuellt inom funktionsrättsområdet. Vi bevakar särskilt sådant som gäller svenskspråkiga personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning.

En prenumeration är också ett stöd för FDUV:s arbete för mänskliga rättigheter i allmänhet, och svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i synnerhet.

Utgivare
FDUV
Redaktionens adress
Nordenskiöldsgatan 18 A
02500 Helsingfors
E-post
gp@fduv.fi
Telefon
0405037230
Chefredaktör/ redaktör
Matilda Hemnell
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2600
Prenumerationspris
40 euro, gratis för medlemmar i DUV-föreningar eller föreningen Steg för Steg
Läs tidskriften här