RoHit Tidskrift för Hitis skärgård

En skärgårdstidskrift med ett analytiskt grepp om skärgården och det sociala livet där. Tidskriften har ett tematiskt innehåll och känner inga kommun- eller landgränser och rör sig såväl i historisk miljö som i nutid. Exempel på det är varför landets största trålarflotta lämnade Rosala, rekryteringen av hembiträden i skärgården och hur de blev behandlade av sina arbetsgivare samt en uppföljning av de svenska skären hundra år efter att Arvid Mörne rörde sig i vår skärgård.

Utgivare
Rosala byaråd
Redaktionens adress
Östernäsvägen 24, 25950 Rosala
E-post
jan.sundberg@helsinki.fi
Telefon
050 3385397
Chefredaktör/ redaktör
Jan Sundberg

Antal nr/år
Ett nummer
Upplaga
1300 exemplar
Prenumerationspris
vårt pris 8€ går inte att prenumeral, finns att köpa i Hangö och Ekenäs boklådor samt på Kimitoön. Bokhandel i Pargas och Luckan i Åbo.