RoHit Tidning för Hitis skärgård

Tidningen riktar sig till skärgårdsbor och folk som vistas i skärgården. Tidningen utkommer en gång per år och varje nummer har ett tema. Årets nummer (2020) har som tema språk och kultur i skärgården. För 100 år sedan rörde sig Arvid Mörne i dessa vatten och nu följer vi upp i hans vågsvall vad som har hänt i fråga om svenskans ställning och svensk skärgårdskultur.

Utgivare
Rosala Byaråd
Redaktionens adress
Östernnäsvägen 24, Rosala
E-post
jan.sundberg@helsinki.fi
Telefon
050-338 5397
Chefredaktör/ redaktör
Jan Sundberg

Antal nr/år
1
Prenumerationspris
8€ endast lösnummer

HUVUDMAN
FINANSIÄR