EBUF-Nytt

EBUF-Nytt är Esbobygdens ungdomsförbunds officiella informationsorgan. Tidningen berättar främst om de nio medlemsföreningarnas och förbundets, EBUF:s verksamhet. EBUF-Nytt utkommer två gånger per år. Förutom rent uf-material ingår i tidningen även notiser om kultur- och hembygdsevenemang i Esbo med omgivning.

Tidningen postas avgiftsfritt till medlemshushållen i de nio medlemsföreningarna inom EBUF. Övriga intresserade kan prenumerera på tidningen elektroniskt. Tidningen postas också till närstående organisationer, nämnder, myndigheter och påverkare av olika slag.

Utgivare
Esbobygdens ungdomsförbund
Redaktionens adress
Karaängsvägen 4 B, 02610 Esbo
E-post
martina.gardberg@ebuf.org
Webbplats

Antal nr/år
2
Upplaga
1200
Prenumerationspris
medlemsförmån
Läs tidskriften här