Fiskeritidskrift för Finland

Fiskeritidskrift för Finland är en tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeriområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen. Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och den färskaste forskningen om fiske och miljö. Tidningen utkommer med fyra fullspäckade nummer per år.

Utgivare
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Redaktionens adress
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
E-post
fiskeri@ahven.net
Telefon
09-684 4590
Chefredaktör/ redaktör
Malin Lönnroth

Antal nr/år
4 nummer/år
Prenumerationspris
Fortlöpande prenumeration 38 €/år, tidsbunden prenumeration 39 €/år
Läs tidskriften här
På vår webbplats https://ahven.net/sv/centralforbundet/tidningar/ kan du läsa en del av artiklarna i det senaste numret av tidningen.

HUVUDMAN
FINANSIÄR