Meddelanden från Åbo Akademi

MfÅA är Åbo Akademis tidskrift som populariserar vetenskap, kommenterar samhällsfenomen ur forskarnas synvinkel och innehåller nyheter från universitetet. Tidskriften är allmänbildande och riktar sig till alla som är intresserade av vetenskap och samhälle.

Utgivare
Åbo Akademi
Redaktionens adress
Meddelanden från Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, Finland.
E-post
meddelanden@abo.fi
Telefon
02-215 4693
Chefredaktör/ redaktör
Marcus Prest

Antal nr/år
3
Upplaga
4500
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här
Artiklarna kan läsas på www.abo.fi/aktuellt