Sändebudet

Sändebudet är huvudorgan för Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf och utkommer med 12 nummer per år. Sändebudet innehåller kristen undervisning, reportage, intervjuer och aktuella artiklar.

Utgivare
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)
Redaktionens adress
Korsholmsesplanaden 2, 65100 VASA
E-post
sandebudet@slef.fi
Telefon
050-400 9135
Chefredaktör/ redaktör
David Forsblom (huvudredaktör), Brita Jern (biträdande redaktör)

Antal nr/år
12
Upplaga
1400
Prenumerationspris
52 euro

HUVUDMAN
FINANSIÄR