Sändebudet

Sändebudet är huvudorgan för Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) och utkommer med tolv nummer per år. Sändebudet innehåller kristen undervisning, reportage, intervjuer och aktuella artiklar.

Utgivare
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)
Redaktionens adress
Korsholmsesplanaden 2
65100 VASA
E-post
sandebudet@slef.fi
Telefon
050 408 6989
Chefredaktör/ redaktör
David Forsblom

Antal nr/år
12
Upplaga
1350
Prenumerationspris
52 euro