Läraren

LÄRAREN är den enda svenska tidningen i vårt land, som är fokuserad på undervisningssektorn. Läsekretsen består av lärare, lektorer och rektorer i
grundskolan, gymnasiet, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt tjänstemän och beslutsfattare på central och lokal nivå.

LÄRAREN:s läsare hör till dem som har inflytande och kan påverka i de svensk- och tvåspråkiga områdena i vårt land. De har förtroendeuppdrag och är aktivt med i bl.a. föreningsverksamheten i kommuner och församlingar.

Utgivare
Finlands svenska lärarförbund
Redaktionens adress
Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
E-post
mattias.fagerholm@fsl.fi
Chefredaktör/ redaktör
Mattias Fagerholm
Webbplats

Antal nr/år
20
Upplaga
5600
Prenumerationspris
Medlemsförmån, men även prenumerationer (68 euro / år)
Läs tidskriften här
www.lararen.fi