Folkhälsan

Tidningen Folkhälsan tar upp aktuella hälso- och livsstilsfrågor, presenterar nytt upplysningsmaterial, nya forskningsrön och vårdmodeller, intervjuar intressanta personligheter och informerar om olika evenemang inom social- och hälsovården samt utbildningen. Tidningen ges ut av Folkhälsan som är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation.

Utgivare
Folkhälsans förbund
Redaktionens adress
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
E-post
tidningen@folkhalsan.fi
Chefredaktör/ redaktör
Viveca Hagmark

Antal nr/år
6
Upplaga
16800
Prenumerationspris
Medlemsförmån

HUVUDMAN
FINANSIÄR