Språkbruk

Språkbruk är en populärvetenskaplig, finlandssvensk tidskrift, där du kan läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och recenserar nyutkommen språklitteratur.
Språkbruk kan läsas av alla som tycker att språk är intressant. Den som använder svenska i sitt arbete kan ha glädje av Språkbruk. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare och översättare.

Språkbruk ges ut av Institutet för de inhemska språken och utkommer med fyra nummer om året. Språkbruk finns också på Facebook.

Utgivare
Institutet för de inhemska språken
Redaktionens adress
Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors, Finland
E-post
sprakbruk@sprakinstitutet.fi
Telefon
029 533 3300
Chefredaktör/ redaktör
Pia Westerberg (chefredaktör), Bianca Holmberg (redaktionssekreterare)

Antal nr/år
4
Prenumerationspris
I FINLAND: (innehåller moms 10 %): Löpande prenumeration (12 mån.) 42,50 euro. Årsprenumeration 46,50 euro. UTOMLANDS (12 mån.): Skandinavien, Baltikum 48 euro. Övriga Europa 51 euro. Utanför Europa 50 euro, moms 0 %
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR