Nya Östis

Nya Östis (NÖ) är en svenskspråkig lokaltidning som skriver om sådant som händer i Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Tidningen ges ut torsdagar varje vecka. Det första numret gavs ut i april 2015.

Utgivare
Understödsföreningen för Nya Östis
Redaktionens adress
Chiewitzgatan 5 A 18, 07900 Lovisa
E-post
redaktion@nyaostis.fi
Telefon
044-241 3302
Chefredaktör/ redaktör
Carita Liljendahl
Webbplats

Antal nr/år
52
Upplaga
2400
Prenumerationspris
Fortlöpande 140 euro/12 månader, 73 euro/6 månader

HUVUDMAN
FINANSIÄR