Vård i fokus

Vård i fokus är en tidskrift som ges ut 4 gånger i året av Sjuksköterskeföreningen i Finland rf (SFF). SFF är nordens första förening för sjukskötare grundad 1898. Tidskriften riktar sig till vårdare samt andra intresserade av vårdverkligheten. Vad vad vet du om vårdarnas och vårdens verklighet? Vill du lära dej mera? Vill du få en inblick i vem vi vårdare är och vad vi gör? Då kan Vård i fokus vara ett alternativ för dej.

Utgivare
Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
Redaktionens adress
Annegatan 31–33 C 50
00100 Helsingfors
E-post
info@sffi.fi
Telefon
0451437575
Chefredaktör/ redaktör
Sandra Alldén
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
3500
Prenumerationspris
60 €