Släktforskaren

Släktforskaren är medlemstidning för Helsingfors Släktforskare r.f. Tidskriften innehåller sammandrag av föredrag från månadsmöten, artiklar om släkter, och annat släktforskarnytt och -nyttigt. HSF grundades 1973 och Släktforskaren har utkommit sen 1975. Man behöver varken ha släkt i Helsingfors eller bo i staden för att höra till föreningen.

Utgivare
Helsingfors Släktforskare r.f.
Redaktionens adress
Klubblokalen, Dragonvägen 10 TH 25, 00330 Helsingfors. (Öppet enligt överenskommelse. Redaktionen arbetar hemifrån).
E-post
helsingfors.hsf@gmail.com
Chefredaktör/ redaktör
Tony Kronqvist, Henrik Andersén

Antal nr/år
2
Upplaga
350
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här
Innehållsförteckning fr.o.m. år 2003 kan läsas på HSF:s hemsida https://hsf.webbhuset.fi/publikationer/slaktforskaren/

HUVUDMAN
FINANSIÄR