Hem och Skola

Tidningen Hem och Skola riktar sig till föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller på dagis.

Utgivare
Förbundet Hem och Skola i Finland
Redaktionens adress
Nylandsgatan 17 B
00120 Helsingfors
E-post
redaktor@hemochskola.fi
Telefon
050-305 5949
Chefredaktör/ redaktör
Kommunikatör Maarit Westerén

Antal nr/år
4
Upplaga
37 000
Prenumerationspris
medlemsförmån

HUVUDMAN
FINANSIÄR