Resonans

Musiktidningen Resonans är en inspirerande tidskrift för alla amatörsångare- och musiker i Svenskfinland! Resonans är språkrör för Finlands svenska sång- och musikförbund som har gett ut tidskriften sedan 1985. Resonans lyfter upp frågor som är viktiga för det finlandssvenska musikfältet och bjuder på personporträtt av framstående aktörer och berättar om fenomen som just nu är aktuella inom musikvärlden. I tidningen kan man även läsa om diverse projekt och turnéer bland förbundets medlemmar.

Finlands Svenska Manssångarförbunds (FSM) informationsblad Kvartetten är också en del av Resonans, och det gäller också Finlands Svenska Körsångarförbunds (FSKSF) informationsblad Körbladet.

Utgivare
Finlands svenska sång- och musikförbund
Redaktionens adress
G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
E-post
resonans@fssmf.fi
Telefon
050-328 8769
Chefredaktör/ redaktör
Sofia Strömgård

Antal nr/år
4
Upplaga
4100
Prenumerationspris
medlemsförmån
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR