Astra

Astra är en tidskrift, i pappersform och på nätet, som utmanar, upprör, uppmuntrar och uppmanar till förändring.

Vi utkommer fyra gånger per år och varje nummer har ett aktuellt tema. Gemensamt för alla nummer av Astra är att de utgår ifrån en feministisk förståelse av världen.

Astra är queer, antirasistisk, dekolonial, klimataktivistisk ekofeminism i alla former som får rum på en tidskriftssida – och ibland spiller över i releasefester, poddar och panelsamtal. Välkommen till en samhällsgranskande tidskrift full av kärlek, hopp och kamp.

Utgivare
Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf
Redaktionens adress
Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsingfors
E-post
pren@astra.fi
Chefredaktör/ redaktör
Elliot Lundegård

Antal nr/år
4
Upplaga
800
Prenumerationspris
45€/år eller 35€/år för studerande, arbetslösa och pensionärer.
Läs tidskriften här