SFV-magasinet

I SFV:s medlemstidning kan du läsa om SFV:s verksamhet och om projekt som fått bidrag av oss. Tidningen innehåller även allmänna artiklar om bildning, kultur och aktuella samhällsfrågor. På www.sfv.fi kan du gratis ladda ner hela tidningar i pdf-format. Valda artiklar publiceras även som webbartiklar på sfv.fi och på tidskriftstjänsten Paperini. Läsupplevelsen blir ändå bäst via den tryckta versionen som du får som medlemsförmån för endast 15 euro per år.

Utgivare
Svenska folkskolans vänner rf
Redaktionens adress
Annegatan 12 A 24
00120 Helsingfors
E-post
redaktion@sfv.fi
Telefon
040-513 6418
Chefredaktör/ redaktör
Christine Skogman, Rabbe Sandelin
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
7000
Prenumerationspris
medlemsförmån