Pohjola-Norden

Pohjola-Nordens tidning är en tvåspråkig tidning som är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla nordiskt intresserade. Tidningen erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.

Tidningen som utkommer två gånger i året postas automatiskt till alla Pohjola-Nordens medlemmar och samarbetsparter.

Utgivare
Pohjola-Norden rf
Redaktionens adress
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
E-post
pn@pohjola-norden.fi
Telefon
09-454 2080
Chefredaktör/ redaktör
Michael Oksanen


HUVUDMAN
FINANSIÄR