Pohjola-Norden

Pohjola-Nordens tidning är en tvåspråkig tidning som är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla nordiskt intresserade. Tidningen erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.

Tidningen som utkommer två gånger i året postas automatiskt till alla Pohjola-Nordens medlemmar och samarbetsparter.

Utgivare
Pohjola-Norden rf
Redaktionens adress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
E-post
pn@pohjola-norden.fi
Telefon
(09) 454 2080
Chefredaktör/ redaktör
Micaela Röman

Antal nr/år
2
Prenumerationspris
medlemsförmån
Läs tidskriften här
www.issuu.com/pohjolanorden