Punktchat

Punktchat är den enda finlandssvenska ungdomstidningen som utkommer i punktskrift. Tidningen tar upp aktuella och intressanta saker för ungdomar, såsom musik, mode och skvaller. Materialet är taget ur olika vecko- och ungdomstidningar.
Medlemsskap i FSS är inte ett krav för prenumeration av tidningen.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
E-post
kansliet@fss.fi
Telefon
044-712 3024
Chefredaktör/ redaktör
Tessa Bamberg / Susanna Antell
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
10
Prenumerationspris
10e/år