Medborgarbladet

Medborgarbladet är Svenska folkpartiet i Finlands medlemstidning.
Medborgarbladet behandlar aktuella ämnen i Svenskfinland: från samhälle till företagsamhet, från Svenskfinland till globala ärenden.

Utgivare
Svenska folkpartiet i Finland
Redaktionens adress
Simonsgatan 8
00101 Helsingfors
E-post
redaktion@sfp.fi
Telefon
045-657 9659
Chefredaktör/ redaktör
Fredrik Guseff
Webbplats

Antal nr/år
5
Upplaga
25 000
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR