Det händer norr om stan

Infotidningen "Det händer norr om stan" ges ut av Norr om Stan rf tre gånger per år, med information om svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Tidningen innehåller förutom info från NoS och medlemsföreningarna, även info från övriga aktörer i området, artiklar om lokala händelser och evenemang mm.

Tidningen delas ut gratis bl.a. till Norr om Stans medlemsföreningars medlemmar, prenumeranter, de svenskspråkiga skolorna och biblioteken i norra Helsingfors och Vanda, samt till svenska informationscentra i huvudstadsregionen, t.ex. Luckan. Den går bra att beställa hem (avgiftsfri) genom att kontakta Norr om Stan per e-post, info@nos.fi.

Utgivare
Norr om Stan rf
Redaktionens adress
Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors
E-post
info@nos.fi
Telefon
050-432 8888
Chefredaktör/ redaktör
Katja Salojärvi
Webbplats

Antal nr/år
3
Upplaga
3000
Prenumerationspris
avgiftsfri
Läs tidskriften här