Horisont

Litteraturtidskrift med ett ben på båda sidorna av Bottenviken, spanande mot Svenskfinland, Norden och de sju haven. Nyfiken och njutbar tvålandstidskrift sedan 1954, med en redaktör i Svenskfinland och en i Sverige. Horisont publicerar essäer, recensioner, intervjuer, konst och skönlitterära texter.

Utgivare
Svenska Österbottens litteraturförening rf
Redaktionens adress
Svenska Österbottens litteraturförening c/o Jenna Matintupa, Vörågatan 42 bst 15, 65100 Vasa.
E-post
fornamn@horisont.fi
Chefredaktör/ redaktör
Sonja Vuori och Anna Remmets
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
650
Prenumerationspris
Priser 2020: Finland 40 euro (studerande 25 euro), Norden 47 euro, utanför Norden 54 euro.