Värme- och sanitetsteknikern VVS

Värme- och sanitetsteknikern, VVS, är den enda svenskspråkiga vvs-tekniska facktidskriften i Finland. Den innehåller artiklar, reportage, nyheter och trender inom vvs-, energi- och byggbranschen. Genom att läsa tidskriften hänger du med vad som händer i branschen.

Utgivare
VVS Föreningen i Finland rf
Redaktionens adress
Cittertorget 5, 00420 Helsingfors
E-post
info@vvsfinland.fi
Telefon
050 512 4369 (Siru)
Chefredaktör/ redaktör
Robert Wiklund / Siru Lönnqvist

Antal nr/år
4
Upplaga
1300
Prenumerationspris
medlemsförmån, övriga pren. 33 € (utrikes 42 €)
Läs tidskriften här