VVS - Värme- och sanitetsteknikern

Värme- och sanitetsteknikern,VVS, är den enda svenskspråkiga vvs-tekniska facktidskriften i Finland. Den innehåller artiklar, reportage, nyheter och trender inom vvs-branschen. Genom att läsa tidskriften hänger du med vad som händer i branschen.

Utgivare
VVS Föreningen i Finland rf
Redaktionens adress
Cittertorget 5, 00420 Helsingfors
E-post
info@vvsfinland.fi
Telefon
050-512 4369
Chefredaktör/ redaktör
Robert Wiklund

Antal nr/år
4
Upplaga
1500
Prenumerationspris
32 € (utrikes 40 €)

HUVUDMAN
FINANSIÄR