MST/Missionsstandaret

MST står för Människa, Samtid, Tro. Vi vill vara en tidning för människan i vår samtid, med den kristna tron som grund.

Utgivare
Finlands svenska baptistsamfund
Redaktionens adress
Besöksadress: Rådhusgatan 44 K5, Vasa
Postadress: PB 54, 65101 Vasa
E-post
mst@baptist.fi
Telefon
0503236188
Chefredaktör/ redaktör
Peter Sjöblom

Antal nr/år
7
Upplaga
650
Prenumerationspris
80 euro (studerande 40, ny prenumerant 50 e första året)