Arbetspension

Arbetspension är en facktidskrift om arbetspensionen i Finland. Den riktar sig till alla som arbetar med socialförsäkringsfrågor, beslutsfattare och andra intresserade. Den innehåller artiklar om hur arbetspensionssystemet fungerar och utvecklas, om forskning och statistik. Den innehåller också artiklar om pensioner i andra länder och intressanta internationella jämförelser.

Utgivare
Pensionsskyddscentralen
Redaktionens adress
00065 Pensionsskyddscentralen
E-post
pia.hansson@etk.fi
Telefon
029 411 2510
Chefredaktör/ redaktör
Chefredaktör Tuovi Rautjoki, redaktionssekreterare Pia Hansson

Antal nr/år
2
Upplaga
1000
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här