Folkdansaren

Folkdansaren är en medlemstidning som vill öppna upp för alla som är intresserade av finlandssvensk folkdans. Tidningen innehåller artiklar om kommande och utförda folkdansaktiviteter i Finland och i Norden, intressanta personer och möten samt historiska tillbakablickar. Läs Folkdansaren och inse att folkdans inte är trista och dammiga knätofsar, utan en social, rolig och levande hobby.

Utgivare
Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Redaktionens adress
Kaserngatan 28, 00130 Helsingfors
E-post
folkdansaren@folkdans.fi
Telefon
Chefredaktör 044-595 7959, Kansli 040-352 3688
Chefredaktör/ redaktör
Cilla Törnblom-Backman
Webbplats

Antal nr/år
6
Upplaga
800
Prenumerationspris
Medlemsförmån, 35 € årsprenumeration för icke-medlemmar

HUVUDMAN
FINANSIÄR