Skogsbruket

Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga obundna facktidning för privatskogsbruket. Tidningen fyller en viktig uppgift som informationsorgan för de svenskspråkiga skogsägarna och fackmännen genom att bevaka utvecklingen av skogssektorn såväl i hemlandet som utomlands. Tidningen tar upp frågor som är aktuella och betydelsefulla för skogsbruket.

Utgivare
Föreningen för Skogskultur r.f.
Redaktionens adress
Oy Nordinfo Ab, Lillviksvägen 6, 02360b Esbo
E-post
skogsbruket@nordinfo.fi
Telefon
050 559 5778
Chefredaktör/ redaktör
Chefredaktör: Björn Stenmark. Redaktionschef: Peter Nordling
Webbplats

Antal nr/år
8
Upplaga
ca. 2500
Prenumerationspris
80,00 € (Åland 73,00 €)