Skogsbruket

Skogsbruket är ett unikt magasin för dagens skogsbrukare och -ägare. Tidningen ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Föreningen i sin tur grundades redan år 1910. Skogsbruket har en stark identitet som enda oberoende i sitt slag med en sammanhållande kraft som spelar en roll för finlandssvenska skogsägare. Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel så som läget på virkesmarknaden, skogsvård, skogsekonomi, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön, intressanta personintervjuer och mycket mer.

Utgivare
Föreningen för Skogskultur r.f.
Redaktionens adress
Skogsbruket c/o Daniela Andersson, Drakabergsvägen 29, 10210 INGÅ.
E-post
info@skogsbruket.fi
Telefon
0400414082
Chefredaktör/ redaktör
Chefredaktör Björn Stenmark, Redaktionschef Daniela Andersson
Webbplats

Antal nr/år
6
Upplaga
3000
Prenumerationspris
80 euro (Åland 73 euro)
Läs tidskriften här
Prenumeranter får e-tidningen som prenumerantförmån på Prenly. Äldre nummer kan läsas i arkivet www.skogsbruket.fi