KustNytt

KustNytt är Malax/Korsnäs populära lokaltidning sedan mer än 30 år. Tidningen fokuserar på människonära intervjuer och följer händelserna i och omkring kommunen, vilket gör KustNytt till en ovärderlig dokumentation för framtiden. Innehållet är tidlöst och alltid med varmt genuint intresse för näromgivningen.

Utgivare
Kustmedia Ab Oy
Redaktionens adress
Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa
E-post
info@kustmedia.fi
Telefon
06-344 1800
Chefredaktör/ redaktör
Lisbeth Bäck
Webbplats

Antal nr/år
10
Upplaga
2 300
Prenumerationspris
56€ inom Finland
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR