Studentbladet

Studentbladet är den enda heltäckande svenskspråkiga studentpublikationen i Finland. Det första provexemplaret utkom den 15 december 1911 och Studentbladet är således den äldsta studentpublikationen i Norden. Studentbladet ges främst ut på webben, med 1–2 pappersnummer per år.

Utgivare
Svenska Studerandes Intresseförening
Redaktionens adress
Tredje linjen 31
00530 Helsingfors
E-post
chefred@stbl.fi
Chefredaktör/ redaktör
Ekaterina Zhukova
Webbplats

Antal nr/år
1-2 per år
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR