Synvinkel

Synvinkel är Förbundet Finlands Svenska Synskadade medlemstidning. Här kan du läsa personporträtt, reportage, forskningsnyheter och annat som berör synskadeområdet.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
E-post
christian.hellman@fss.fi
Telefon
044 712 3017
Chefredaktör/ redaktör
Christian Hellman
Webbplats

Antal nr/år
8
Upplaga
1500
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här
www.fss.fi