Synvinkel

Synvinkel är Förbundet Finlands Svenska Synskadade medlemstidning. Här kan du läsa personporträtt, reportage, forskningsnyheter och annat som berör synskadeområdet.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Redaktionens adress
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
E-post
helene.wallin@fss.fi
Telefon
044 712 3017
Chefredaktör/ redaktör
Helene Wallin
Webbplats

Antal nr/år
8
Upplaga
1500
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här
www.fss.fi