Liber

Liber är Svensk Ungdoms politiska tidskrift, som behandlar samhällsfrågor och fenomen med ett journalistiskt grepp. Tidningen har en hög nivå både visuellt och innehållsmässigt, med aktuella artiklar av en mångsidig skara sakkunniga skribenter. Liber utkommer fyra gånger per år som papperstidning och uppdateras regelbundet på webben. Varje nummer har ett nytt tema.

Svensk Ungdoms medlemmar får tidningen hemskickad utan någon extra kostnad. Övriga kan prenumerera på Liber genom att höra av sig till liber(a)su.fi. Du kan även läsa våra tidningar i elektroniskt format, helt gratis!

Utgivare
Svensk Ungdom
Redaktionens adress
Simonsgatan 8 A,
00100 Helsingfors
E-post
liber@su.fi
Telefon
+3584577310276
Chefredaktör/ redaktör
Anna Hellberg

Antal nr/år
4
Upplaga
3 500
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här
su.fi/liber