Fredsposten – Årets kulturtidskrift 2022

Fredsposten grundades i slutet av år 1926 av Edvin Stenwall i Närpes. Tidskriften ges numera ut av Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund r.f., Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys r.y. Tidskriften fungerar som ett språkrör på svenska för fredsrörelsen i Finland och är även en kanal för information och debatt om aktuella händelser i världen. Tidskriften publicerar även lyrik och recensioner av bl.a. böcker och teater. Fredsposten är miljömärkt med Svanen. President Tarja Halonen utsåg Fredsposten till Årets kulturtidskrift 2022.

Utgivare
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund r.f., Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys r.y.
Redaktionens adress
Fredsposten, Kyrkoesplanaden 29 L1, 65100 Vasa
E-post
fornamn@fredsposten.fi
Chefredaktör/ redaktör
Christian Lång
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
1 000 – 1 400
Prenumerationspris
25 euro i Finland, 30 euro i övriga länder (år 2022)