Ta Plats

Tidskrift med västnyländsk lokalhistoria som sitt tema. Till tidskriftens syften hör bland annat att öka kännedomen om lokalsamhället, engagera till lokalhistoriskt forskande och skrivande samt erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i.

Utgivare
Föreningen Gardberg Center
Redaktionens adress
Nabogatan 20, 10300 Karis
E-post
gardbergcenter@gmail.com
Telefon
044-971 0275 (Numret till föreningens verksamhetsassistent)
Chefredaktör/ redaktör
Agneta Sjöblom

Antal nr/år
1-2
Upplaga
450
Prenumerationspris
Medlemsförmån. Säljs också som lösnummer à 12 euro

HUVUDMAN
FINANSIÄR