Tidskriften Martha

Tidskriften Martha är Marthaförbundets organisationstidning samt Svenskfinlands största och äldsta kvinnotidskrift. Vi skriver bland annat om mat, miljö, konsumtion, familj, hem och hushåll ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utgivare
Finlands svenska Marthaförbund rf
Redaktionens adress
Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors
E-post
marthabladet@martha.fi
Telefon
043-820 0071
Chefredaktör/ redaktör
Mikaela Groop

Antal nr/år
6
Upplaga
9 000
Prenumerationspris
Medlemsförmån
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR