Respons

Respons är Psykosociala förbundets medlemstidning. Den publiceras fyra gånger per år och behandlar psykisk hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv - vi skriver hoppfullt men realistiskt, mångsidigt och inspirerande, med ett innehåll som består av livsberättelser, kolumner, reportage och hälsofrämjande tips. Tidningen innehåller även information om våra rehabiliteringskurser, vad som är på gång inom förbundet och vad som hörs ute i samhället om psykisk hälsa. Målet är att tidningen ska tilltala gammal som ung, och människor i olika livssituationer. Vi är stolta över vår tidning - hoppas att du också gillar den!

Utgivare
Psykosociala förbundet rf
Redaktionens adress
Kanalesplanaden 19B13, 68600 Jakobstad
E-post
pernilla.nylund@fspc.fi
Chefredaktör/ redaktör
Pernilla Nylund
Webbplats


HUVUDMAN
FINANSIÄR