Oss emellan

Punktskriftstidningen oss emellan innehåller underhållande, varierande och trevligt material i glesskrift och är ett gott medel för träning av punktskriftsläsning. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag.

Medlemsskap i FSS är inte ett krav för prenumeration av tidningen.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
E-post
kansliet@fss.fi
Telefon
044-712 3024
Chefredaktör/ redaktör
Tessa Bamberg / Susanna Antell
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
90
Prenumerationspris
Gratis