Oss emellan

Oss emellan är FSS tidning för alla punktskriftsläsare. Tidningen innehåller underhållande, varierande och trevligt material i glesskrift och är ett gott medel för träning av punktskriftsläsning. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag. Medlemsskap i FSS är inte ett krav för prenumeration av tidningen.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
E-post
kansliet@fss.fi
Telefon
044-712 3024
Chefredaktör/ redaktör
Tessa Bamberg
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
90
Prenumerationspris
Kostnadsfri

HUVUDMAN
FINANSIÄR