Tammerfors Aktuellt

Tammerfors Aktuellt rapporterar om händelser och evenemang i Tammerforstrakten som sker på svenska eller är av intresse för svenskspråkiga.

Utgivare
Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors r.f.
Redaktionens adress
Otavalankatu 9, 33100 Tammerfors
E-post
info@tammerforsaktuellt.fi
Telefon
0442064703
Chefredaktör/ redaktör
Niko Ruohonen

Antal nr/år
20
Upplaga
350
Prenumerationspris
45