Landsbygdens Folk

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning.
LF är Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s medlemstidning och når så gott som varje vecka cirka 10.500 finlandssvenska lantbrukare samt några gånger i året de flesta skogsägarna i Svenskfinland, nämare 19.000

Utgivare
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
Redaktionens adress
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
E-post
redaktion.lf@slc.fi
Telefon
09-5860 4628
Chefredaktör/ redaktör
Staffan Pehrman/Mikael Lampén

Antal nr/år
45
Upplaga
Cirka 6800
Prenumerationspris
Medlemsförmån eller 109 euro/helår eller 67 euro/halvår
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR