Landsbygdens Folk

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning. LF är medlemstidning för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når nästan alla finlandssvenska lantbrukare, totalt ca 7 000 och skogsägare ca 18 300. Därtill har LF prenumeranter runtom i Finland och Sverige.

Utgivare
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)
Redaktionens adress
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
E-post
redaktion.lf@slc.fi
Telefon
+358 (0)40 773 3979
Chefredaktör/ redaktör
Staffan Pehrman

Antal nr/år
45
Upplaga
ca 7 000 (skogsnummer 13 000 - 25 000)
Prenumerationspris
Medlemsförmån (prenumeration möljig, se www.landsbygdensfolk.fi/prenumerera)
Läs tidskriften här
www.landsbygdensfolk.fi