Ny Tid

Ny Tid är en rödgrön finlandssvensk månadstidning som bevakar samhället med kulturella glasögon och kulturen ur ett samhälleligt perspektiv. Vill du förstå verkligheten och strukturerna bakom nyhetsrubrikerna, är detta en tidskrift för dig.

Utgivare
Tigern rf
Redaktionens adress
Tallbergsgatan 1/28, 00180 Helsingfors
E-post
pren@nytid.fi
Chefredaktör/ redaktör
Janne Wass
Webbplats

Antal nr/år
12
Upplaga
1700
Prenumerationspris
79€/år (33% studeranderabatt)
Läs tidskriften här
nytid.fi