Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 850 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år. JFT är Nordens äldsta ännu utkommande rättsvetenskapliga tidskrift och den enda publikationen som regelbundet presenterar aktuella frågeställningar inom finsk rätt för en nordisk publik.

JFT kan prenumereras av vem som helst. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

Utgivare
Juridiska Föreningen i Finland r.f.
Redaktionens adress
JD Dan Helenius
Juridiska fakulteten, Porthania vån. 5, Universitetsgatan 3 (PB 4), 00014 Helsingfors universitet
E-post
dan.helenius@helsinki.fi
Telefon
050-536 1396
Chefredaktör/ redaktör
JD Dan Helenius

Antal nr/år
6
Upplaga
850
Prenumerationspris
Medlemsförmån - annars 70 euro / årgång
Läs tidskriften här
www.edilex.fi