Finlands Natur

Finlands Natur fokuserar dels på naturskildringar, naturfakta och naturskydd och dels på hållbar livsstil. Du får inspiration till egna upplevelser och upptäckter i naturen och konkreta tips om hur du enkelt kan bidra till att beakta miljön i dina vardagsval.

Utgivare
Natur och Miljö r.f.
Redaktionens adress
Annegatan 26, 00100 Helsingfors
E-post
fn@naturochmiljo.fi
Telefon
045 2700 319
Chefredaktör/ redaktör
Magnus Östman

Antal nr/år
4
Upplaga
2000
Prenumerationspris
32 euro (fortlöpande), 35 euro (tidsbunden), 16 euro (medlemsförmån), 18 euro (digitalt)
Läs tidskriften här
www.finlandsnatur.fi