Finlands Natur

Sedan 1941 har Finlands Natur berättat om naturen och verkat för miljöns bästa. Tidningen fokuserar dels på naturskildringar, naturfakta och naturskydd och dels på hållbar livsstil. Som läsare får du konkreta tips om hur du enkelt kan bidra till att beakta miljön i dina vardagsval.

Utgivare
Natur och Miljö r.f.
Redaktionens adress
Annegatan 26, 00100 Helsingfors
E-post
fn@naturochmiljo.fi
Telefon
045-270 0319
Chefredaktör/ redaktör
Magnus Östman

Antal nr/år
4
Upplaga
2600
Prenumerationspris
29 euro (fortlöpande), 32 euro (tidsbunden), 14 euro (medlemsförmån)

HUVUDMAN
FINANSIÄR