Intermezzi

Intermezzi är en punktskriftstidning som utkommer fem gånger per år. Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget ur olika vecko-, månads- och dagstidningar och därutöver innehåller tidningen material som är skrivet exklusivt för Intermezzis läsare.

Tidningen utkommer i två versioner, en med förkortningar och en utan. Att något ges ut med förkortningar betyder inte att alla ord är förkortade, utan enbart en del. Det system FSS använder sig av är ett svenskt förkortningssystem som baserar sig på enteckensförkortningar. Man kan alltså välja mellan att prenumerera på Intermezzi med förkortningar eller i fullskrift.

Medlemsskap i FSS är inte ett krav för prenumerationen.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
E-post
kansliet@fss.fi
Telefon
044-712 3024
Chefredaktör/ redaktör
Tessa Bamberg / Susanna Antell
Webbplats

Antal nr/år
5
Upplaga
20
Prenumerationspris
17/år